Bælum Butikshus

ByBælum
Færdiggjort2016
ArbejdsopgaveNybyg
EntrepriseformTotalentreprise
BygherreBælum Butikshus ApS
Download som PDF

Bælum Butikshus

For at støtte op om lokalsamfundet og skabe mere liv i byen valgte borgerne i den lille Nordjyske by, Bælum, at stå sammen om opførelsen af et nyt centralt butikshus. Lund & Staun har opført det 1000m2 store byggeri i totalentreprise, og i foråret 2016 kunne butikken slå dørene op for de første kunder.

For at realisere visionen om både at skabe et godt, lokalt indkøbssted og et samlingspunkt for hele byen, valgte man i Bælum at stifte Bælum Butikshus ApS og efterfølgende sælge ud af anparterne i bygningen til borgere og erhvervsliv.

Foruden, at denne ejerstruktur sikrede, at projektet fra starten havde en klar lokal forankring, var det også spændende for Lund & Staun som totalentreprenør at være involveret i en byggeproces, som helt naturligt havde en stor bevågenhed i byen.

Bygningen, som rummer en Spar Købmand, strækker sig over 1000m2, som foruden selve butikken, indbefatter en bagerafdeling, lager, kontor og personalerum. Der er desuden tilknyttet både en stor varegård og en blomstergård.

Det meste af bygningen er opbygget af betonelementer, som efterfølgende er skalmurerede, mens hovedindgangen er beklædt med antracit-farvet eternit i kombination med aluminiumsprofiler. Lund & Staun opførte byggeriet i totalentreprise og stod dermed for den samlede byggeledelse samt koordineringen af alle involverede faggrupper. Det var som altid Lund & Stauns egne svende, som udførte tømrerarbejdet.