CDH Bygning 1 & 2

ByAalborg
Færdiggjort2014
ArbejdsopgaveOmbygning
EntrepriseformHovedentreprise
BygherreRegion Nordjylland
Download som PDF

CDH Bygning 1 & 2

Nye vinduer og indgangspartier gav facaden på CDH’s bygning 1 og 2 i Aalborg et helt nyt udtryk. Samtidigt blev bygningen opgraderet indenfor med nye lofter, ligesom indretningen blev ændret med lette vægge.

Region Nordjyllands Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) ligger på kollegievej i Aalborg, og i 2014 udførte Lund & Staun en kombineret ombygning og renovering på to af centerets bygninger. Lund & Staun udførte arbejdet i hovedentreprise, og det var Lund & Stauns egne svende som udførte både murer- og tømrer-arbejdet.

På facaden bestod arbejdet både i at udskifte de eksisterende vinduer og i at nedbryde murværk, så der kunne indsættes flere nye vindueselementer. I sammenhæng med de nye glas- og aluminiumspartier, som blev monteret ved alle bygningernes indgange, har vinduerne givet bygningen et nyt udtryk, hvor antracit-farvet aluminium spiller en vigtig rolle. Til et af værelserne blev der desuden monteret et separat indgangsparti i glas og stål.

Indenfor blev der monteret nye gipslofter, ligesom rum-fordelingen blev ændret ved at nedbryde gamle gipsvægge og opsætte nye.

Et vigtigt element i arbejdet var, at opgaven blev udført uden, at bygningerne blev lukket ned. Dette stillede store krav til især håndteringen af støv og støj gennem byggeprocessen for at sikre, at hverken beboere og personale ikke blev genereret af byggearbejdet.