Erhvervscenter Syd

BySvenstrup
Færdiggjort2016
ArbejdsopgaveOmbygning
EntrepriseformTotalentreprise
BygherreSøren Enggaard A/S
Download som PDF

Erhvervscenter Syd

Da SOSU-skolen i Svenstrup, syd for Aalborg, flyttede til nye lokaler, blev et stort bygningskompleks ledigt. En del af dette er nu bygget om til en række kontorer under navnet Erhvervscenter Syd. Lund & Staun har udført ombygnings- og renoveringsarbejdet inklusiv både kontorer og tilknyttede faciliteter.

En bygning, som anvendes til undervisning, bliver helt naturligt udsat for et stort slid fra de mange mennesker, der har sin daglige gang på stedet. Derfor bestod opgaven for Lund & Staun ikke kun i at omdanne de gamle undervisningslokaler til kontorer, men også i at renoverer de indvendige overflader.

Selve ombygningen indbefattede nedbrydning af gamle gipsvægge og en efterfølgende opsætning nye, så bygningen nu er opdelt i kontorer af passende størrelse. Samtidigt etablerede Lund & Staun et nyt tekøkken, mødelokale og indgangsparti.Renoveringsarbejdet omfattede både malerarbejde samt en afrensning af de indvendige klinker. Samtidigt er lofterne blevet tilrettet, og den gamle linoleum er udskiftet med nye tæppefliser. På tekniksiden har bygningen fået en opdatering af blandt andet ventilationsanlægget og systemet til elektronisk adgangskontrol.

Lund & Staun udførte selv tømrer- og murerarbejdet og koordinerede desuden alle de øvrige faggrupper. Lokalerne er ejet af C. S. Ejendomme A/S, som dermed også var bygherre på opgaven.