Fokus på... Facaderenovering

Der kan være flere grunde til at renovere en bygnings facade. Renoveringen kan udføres som en del af det naturlige vedligehold, eller man kan have et ønske om at give bygningen et nyt "ansigt" med en ny facadebeklædning. Endeligt er der naturligvis de energimæssige fordele, der kan være, hvis man samtidigt efterisolerer.

Fra omfugning af villaer og pletvis pudsreparation til facadeudskiftninger på boligblokke og erhvervsejendomme. Lund & Staun udfører alle former for facaderenovering, og vi klarer naturligvis også efterisoleringen i samme arbejdsgang.

En ny facade udenpå den gamle

Én metode til facaderenovering, som typisk anvendes til erhvervsejendomme og boligblokke, går ud på at montere en ny facadebeklædning uden på de gamle facader af fx beton eller murværk. Denne beklædning - der ofte betegnes som bygningens 'klimaskærm' - kan bestå af en eller flere af de mange pladebeklædninger, der er på markedet.

Afhængigt af ønskerne til bygningens fremtidige akitektoniske udtryk, er det blandt andet muligt at vælge eternit, metalkassetter, skiffer, kompaktlaminat eller bølgeplader. Under den nye beklædning monteres ny isolering, så bygningen samtidigt kan opgraderes til den nyeste energikrav.

Lund & Staun udfører både de store facadeudskiftninger i fx tømrer-entreprise, ligesom vi løser opgaver, hvor facaderenoveringen indgår som en del af en større ombygning og renovering.

Renovering af murværk og puds

Er der tale om en villa eller om en gammel byejendom, består facaderenoveringen måske af en omfugning af de gamle mursten eller af en pudsreperation. Lund & Stauns murer-svende udfører begge typer af opgaver, og vi lægger naturligvis stor vægt på, at bygningens oprindelige detaljer bevares korrekt. Vi tilbyder også at udføre facaderenoveringer med net-puds, som er et produkt, der ofte anvendes til facader, der er stærkt plaget af revner og krakkelering.

 
Facadepuds kan udføres med stor respekt for bygningens eksisterende detaljer.
En af Aalborgs mange byejendomme, som Lund & Staun udførte facaderenovering på i 2014.
Der findes et meget stort udvalg af beklædninger, som kan anvendes som klimaskærm i facaderenoveringer. Her er det skiffer fra den danske leverandør, Komproment.