Fokus på... Kontoret

Lund & Staun har stor erfaring med både etablering af nye kontorlokaler og ombygning af eksisterende lokaler. Vi kan være din medspiller fra start til slut - uanset, om du har et færdigtegnet projekt eller blot nogle idéer og et par håndskitser!

Det er ikke ualmindeligt, at et nyt kontorprojekt starter med, at vi går en tur med kunden i en tom betonhal. Herfra kan projektet vokse til den endelige løsning, og uanset, hvilken vej, det tager, kan Lund & Staun være din partner i processen. Vi kan naturligvis også være med på de færdigtegnede projekter, hvor en arkitekt allerede har produceret et færdigt projekt, som er klar til udførelse.

Vi kan løfte fagentrepriser inden for tømrer- og murer-faget, men vores dygtige entrepriseledere varetager også gerne den samlede opgave i hoved- eller totalentreprise. På denne måde koordinerer vi hele projektet med alle involverede faggrupper. Hvis der er behov for det, kan vi desuden trække på vores netværk af rådgivere, så vi også kan hente en ingeniør, arkitekt eller indretningsarkitekt med i forløbet.

Gode løsninger med fokus på kundens behov

Når et kontor-byggeri er færdigt, skal det naturligvis både støtte positivt op om medarbejdernes daglige arbejdsprocesser og tage højde for kundens behov. Derfor lægger vi altid stor vægt på, at:
  • Indretningen er tilpasset arbejdsprocesserne.
  • Der anvendes rumdelere, skillevægge og lofter med gode akustiske egenskaber.
  • Der er styr på brandforholdene: Lund & Staun sørger for, at byggetilladelse med mere er i orden, og vi varetager kontakten med den lokale brandmyndighed.
  • Der anvendes løsninger, som både har stor slidstyrke og som er rengøringsvenlige - det giver lavere omkostninger til den efterfølgende drift og vedligehold.
  • Kontoret er hensigtsmæssigt sammenbygget med eventulle tilstødende lokaler til produktion og butik, så der ikke kommer gener i forhold til støj, støv etc.
  • Der er taget højde for, at lysforholdende skal være i orden. Fx ved at inddrage glasvægge, ovenlysvinduer og vinduespartier i facaden.

Specialproduceret inventar på eget værksted

Et vigtigt element på kontoret er naturligvis inventaret. Lund & Staun monterer standard-inventar fra alle leverandører på markedet, og hvis der er behov for det, kan vi også producere inventar på specialmål på vores eget snedkerværksted. Med inventar på specialmål er du sikker på at få et produkt, der passer perfekt ind og som er skræddersyet til den specifikke arbejdsopgave, hvor det skal bruges.

Foruden små opgaver som hylder og bordplader producerer vi rumdelerer og skillevægge i både træ og glas. Men vi kan også opbygge større og mere komplicerede inventarløsninger som receptionsskranke eller det unikke møblement til venteområdet.
Et stor-rum kan opdels med glasvægge, som både skaber rumvirkning og sikrer et godt lysindfald.
En vellykket ombygning af kontret støtter op om arbejdsrutinerne og giver godt arbejdsmiljø!
I dette kontorlokale monterede Lund & Staun blandt andet glasvægge i 2014.