Nørresundby Boligselskab Afd. 02

ByNørresundby
Færdiggjort2017
ArbejdsopgaveRenovering
EntrepriseformHovedentreprise
BygherreNørresundby Boligselskab
Download som PDF

Nørresundby Boligselskab Afd. 02

I 2017 renoverede Lund & Staun 35 badeværelser i Færgegården, som er Nørresundby Boligselskabs afdeling 02.

Under byggeriet, som sammenlagt var på 210 m2, var der ikke kun fokus på høj håndværksmæssig kvalitet; også den daglige kontakt til beboerne samt styring af blandt andet støv og støj var central.Renoveringen af de 35 badeværelser indbefattede en total ombygning, hvor blandt andet en række af de gamle skillevægge blev brudt ned og genopbygget. Alle gulve og lofter er også nye, ligesom sanitet og el er lavet om.

Et vigtigt element gennem hele processen var at sikre, at arbejdet på den fire etager høje boligblok blev udført til så lidt gene for beboerne som muligt. Dette betød fx at arbejdet blev udført i etaper, så hver beboer skulle genhuses i så kort tid som muligt. Det betød også, at der hele tiden var fokus på minimering af støv og støj samt oprydning og håndteringen af byggeaffaldet.

Den daglige kontakt til beboerne var i det hele taget vigtig for at sikre, at alle blev korrekt informeret og adviseret, og at der blev taget højde for beboernes kommentarer og input.

Lund & Staun udførte renoveringen af de 35 badeværelser i hovedentreprise og stod dermed for koordineringen af alle faggrupper på den samlede opgave. Tømrer- og murer-arbejdet blev udført af Lund & Stauns egne svende.