Sødisbakke Bygning C

ByMariager
Færdiggjort2016
ArbejdsopgaveOmbygning, Renovering
EntrepriseformTotalentreprise
BygherreRegion Nordjylland
RådgivereRambøll (ingeniør), Arkinord
Download som PDF

Sødisbakke Bygning C

Lund & Staun har gennemført en omfattende renovering samt en tilbygning til Bygning C på Region Nordjyllands botilbud, Sødisbakke. Byggeriet er opført efter strenge krav til bæredygtighed, og i 2017 modtog det en sølvmedaljer som den første DGNB-certificerede renovering i Danmark.

Sødisbakke er et pædagogisk botilbud under Region Nordjylland, og Lund & Staun har renoveret områdets Bygning C samt udvidet den med en ekstra etage og en tilbygning. Bygningen rummer blandt andet lejligheder, fællesrum, festsal og personalefaciliteter. Renoveringsdelen strakte sig over 3.130 m2, mens udvidelsen er på sammenlagt 354 m2.

DGNB-certificeret bæredygtigt byggeri

Den kombinerede renovering og tilbygning er opført som bæredygtigt byggeri, og det er den første DGNB-certificerede renovering i Danmark. DGNB handler om det brede fokus på bæredygtighed, fordi både ”hård” teknik, bløde værdier og økonomi vægtes. Et byggeri vurderes altså på kriterier inden for miljø, økonomi, det sociale, teknik og proces, og alt efter scoren kan der opnås sølv, guld eller platin.

DGNB-systemet kræver, at der bliver fulgt løbende op og samlet en omfattende mængde dokumentation af de bæredygtige tiltag. Denne opgave udføres af en uddannet DGNB-auditor i tæt samarbejde med alle involverede parter – fra bygherre og totalentreprenør til underentreprenører og arkitekt.

En komplet renovering

Da der er tale om renovering og nybyggeri i kombination har DGNB-certificeringen ikke kun handlet om at sikre et højt niveau i de nye bygningsdele. En central del af arbejdet har også bestået i at tage højde for, hvilken stand, de eksisterende bygninger var i.

Bygning C er opført i 1959, og i forbindelse med renoveringen har den gamle bygning fået et bredt løft. Der er således både udført nye gulve, lofter, vinduer, døre og gipsvægge, ligesom vedfærdsfaciliteterne har gennemgået en væsentlig modernisering.

Den bæredygtige byggeplads

En vigtig del af projektet har handlet om at skabe en bæredygtig byggeplads. Her har det fx handlet om affaldssortering, forebyggelse af støj og støv, miljøbeskyttelse samt information til naboerne.

Dette betød blandt andet, at der blev lavet en detaljeret byggepladsplan med områder til sortering af byggeaffald i fraktioner, ligesom der blev omdelt flyers til alle naboer med praktisk information om fx ændringer i parkeringsforhold i byggeperioden og om byggeriets betydning for området.

Foruden Lund & Staun er projektet udført af det aalborgensiske arkitektfirma, Arkinord, samt Rambøll, der både var ingeniørrådgiver og DGNB-auditor. Som totalentreprenør har Lund & Staun stået for den samlede byggeledelse af alle faggrupper, ligesom tømrer- og murer-arbejdet er udført af Lund & Stauns egne svende.

Vil du vide mere om denne reference?

Henrik Staun

Admn. direktør, partner

Tlf. 20661313

henrik@lundogstaun.dk