Tilbage

Sundhedshus Pandrup - Sundhed og pleje

Sundhedshus Pandrup er opført efter strenge krav til energi og bæredygtighed: Det er bygget efter 2020-bygningsreglementet og er certificeret til Guld i henhold til DGNB. 

Sundhedshus Pandrup er opført i totalentreprise, og sideløbende med byggeriet har Lund & Staun fremstillet det specialdesignede inventar til venteområderne. 2020-bygningsreglementet betyder blandt andet, at Sundhedshus Pandrup overholder meget strenge krav til mængden af isolering, tæthed, typen af vinduer samt den måde, de forskellige konstruktionsdele er udført på. For at mindske bygningens behov for energi udefra, anvendes solceller.

Certificeringen i forhold til DGNB betyder, at det færdige hus får point for de tiltag, der er taget i forhold til fx adgangsforhold, indeklima, miljø, energi, kuldebroer og akustik. For at leve op til Region Nordjyllands ønsker skal huset have en vis mængde point, svarende til en guldmedalje inden for DGNB-certificeringen. Da det ikke er muligt at få guldmedaljen ved kun at optimere på enkelte af forholdene, sikrer DGNB-certificeringen, at der er fokus på alle detaljer.

Men DGNB-certificeringen har ikke kun haft indflydelse på de tekniske løsninger, men på hele byggeprocessen. Lund & Staun har fx arbejdet med daglig sortering og minimering af affald, bæredygtigt træ samt minimering af støj og støv på byggepladsen. Læs også om:

Få en virtuel rundtur i Sundhedshus Pandrup

Sundhedshus Pandrup blev projekteret i 3D. Nedenfor kan du tage en virtuel rundtur i 3D-modellen, som blev udarbejdet af Lund & Stauns arkitektrådgiver på projektet, Arkinord.