Cookie- og privatlivspolitik

 

På denne side kan du læse om:

Cookies på Lundogstaun.dk

Hjemmesiden www.Lundogstaun.dk anvender cookies. En cookie er en tekstfil, som lagres på din enhed (PC, smartphone, tablet etc.), når du besøger hjemmesiden. Det er ikke muligt at fravælge cookies på hjemmesiden, og når du navigerer på siden, accepterer du vores brug af cookies. Uden cookies ville hjemmesiden ikke fungere korrekt.

Med hvilke formål anvender hjemmesiden cookies?

Vi anvender cookies med følgende formål:
  1. For at højne brugeroplevelsen ved at sikre, at du får vist relevant indhold. Dette skal forstås således, at vores hjemmeside lagrer information om de emner, du læser om på vores hjemmeside, og på denne baggrund udvælges beslægtede emner, som også kunne have din interesse. Disse beslægtede emner bliver præsenteret for dig på forsiden af vores hjemmeside.
  2. For at kunne indsamle oplysninger til brug for generel besøgsstatistik vedrørende hjemmesiden.
Du skal desuden være opmærksom på, at når du på vores hjemmeside trykker på ikoner til de to sociale medier, LInkedIN og Twitter, vil disse services gemmen cookies på din enhed. Dette sker udenfor vores indflydelse.

Hvem har adgang til oplysningerne?

Hvem, der har adgang til oplysingerne, som lagres i cookie-filerne, afhænger af den enkelte cookies formål. De parter, som har adgang til oplysningerne er:
  • Lund & Staun A/S
  • Tiger Media A/S, som er det webbureau, vi anvender. Bureauet har kun adgang til oplysningerne i forbindelse med den support, de yder på hjemmesiden. Du kan læse mere om Tiger Media her.
  • Google Analytics, som er et statistik-system til hjemmesider, der fx registrerer, hvilke sider, der besøges, hvor ofte, de besøges, samt hvilken geografisk placering, de besøgende har. Du kan læse mere om Google Analytics her.

Sletning af cookies

Hjemmesidens cookies slettes ikke automatisk, og de lagres således på enheden (PC, smartphone, tablet etc.) mellem hvert besøg på hjemmsiden.

Metoden til sletning af cookies afhænger af, hvilken enhed (PC, smartphone, tablet etc.), du anvender, samt hvilken browser, du anvender (fx Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari etc.). Vi anbefaler, at du orienterer dig om sletning af cookies vedatlæse den dokumentation, der er leveret i forbindelse med den specifikke browser. Det vil typisk være muligt at slette cookies under menupunktet "Indstillinger" i browserens menu.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til hjemmesidens anvendese af cookies, er du velkommen til at kontakte marketingkoordinator Bent Skaarup Lindhardt på bent@lundogstaun.dk.

Behandling af personoplysninger

Som led i indgåelsen af aftale/ kontrakt med Lund & Staun, behandler vi en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.
 
Lund & Staun er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Lund & Staun A/S
Michael Helmershøj, Administrerende direktør
Jellingvej 10, 9230 Svenstrup J
Tlf.: 98341313
CVR nr.: 19746348

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at håndtere, dokumentere og fakturere din sag hos os.
 
Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.
 
Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale.
 
Dine personoplysninger kan i forbindelse med aftalen/ kontrakten blive videregivet til eksempelvis underentreprenører, offentlige myndigheder eller rådgiver rådgivere med henblik på, at aftalen med dig kan realiseres.
 
I tilfælde af, at det er nødvendigt for opfyldelsen af aftalen med dig, indsamler Lund & Staun almindelige personoplysninger om dig hos eksempelvis de kommunale byggemyndigheder.
 
Lund & Staun kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på eksempelvis garantiperioder og indsigelsesfrister, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysningervilblive opbevaret.
 
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Lund & Staun behandler om dig:
  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger). 
Du har desuden mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Lund & Staun ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Gå til forsiden