Tømrerentreprise

Lund & Staun har mere end 20 års erfaring med tømrerentrepriser. Vi byder ind på offentlige og private byggesager, og vi arbejder som underentreprenør til nogle af Danmarks største totalentreprenører.

En alsidig samarbejdspartner inden for tømrerfaget

Vi vil være en alsidig og attraktiv samarbejdspartner på tømrerentrepriser!

Derfor udvikler og opdaterer vi løbende vores viden om blandt andet bæredygtighed og materialer. Vi er naturligvis på forkant med den digitale udvikling i byggebranchen, og vores svende er dygtige og specialiserede håndværkere. Blandt vores opgaver er fx udskiftning af tag og vinduer samt indvendige renoveringer og ombygninger.

Klar på de krævende opgaver

Med 50 til 60 dedikerede tømrersvende og -lærlinge har vi kapaciteten til at løfte de store, mandsskabstunge tømrerentrepriser.

På byggepladsen opretholder vi den gode kommunikation og den effektive beslutningsgang, så vi også er klar på opgaver med særligt høje krav til kvalitet og tidsplan. Med ekstra fokus på styringen er vi på forkant med materialebestilling, sikkerhed og aftaler. Det giver færre fejl og mere effektivt arbejde.

Løbende opkvalificering og efteruddannelse af håndværkere

Vores svende er naturligvis dygtige håndværkere. Samtidigt er det vigtigt for os at være med på den nyeste viden om materialer, bæredygtighed og byggeteknik. Derfor har vi et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner som AMU Nordjylland og Tech College Aalborg, så vi holder os opdaterede med udbuddet af kurser og efteruddannelse.

Vi klæder desuden vores svende godt på i forhold til de specifikke krav, du som bygherre, stiller på den enkelte opgave. Det kan fx være i forhold til sortering af affald, anvendelse af certificeret træ og særlige krav til sikkerheden.