Lund & Staun er erhvervspartner i EU-projekt om bæredygtigt byggeri

Vi skal fx bidrage med vores praktiske erfaringer inden for certificeret bæredygtigt byggeri i projektet, som ledes af Aalborg Kommune.

Hos Lund & Staun har vi de seneste år sigtet efter at dygtiggøre os inden for bæredygtigt byggeri. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at der er store gevinster for miljøet, byggebranchen og lokalområdet samt naturligvis også vores egen virksomhed. Vi er stolte af, at vi nu får mulighed for at dele vores erfaringer gennem EU-projektet Green Building A-Z og dermed deltage i den bæredygtige udvikling i byggebranchen.

I 2013 færdiggjorde vi Sundhedshus Pandrup, som er et af de første nordjyske byggerier, der blev certificeret efter bæredygtighedssystemet DGNB. I Starten af 2016 opnåede vi desuden at blive FSC®-certificeret, så vi som den første entreprenør i Danmark kan aflevere byggeopgaver med dokumentation for, at træet kommer fra bæredygtig skovdrift. Vi arbejder endvidere netop nu på to byggerier – Sødisbakkes bygning C i Mariager samt den kommende børnehave i Aalborgs Karolinelund – som begge skal bæredygtighedscertificeres efter DGNB.

På denne måde har vi gjort os mange erfaringer med bæredygtigt byggeri i praksis, og det er blandt andet disse, vi i de kommende år vil bidrage med i EU-projektet. Samtidigt ser vi naturligvis frem til et spændende og lærerigt samarbejde med de øvrige deltagere.

EU-projekt med bredt samarbejde

Green Building A-Z er et samarbejde mellem 11 partnere, fordelt i Danmark, Norge og Sverige. Foruden Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark og Center for Grøn Omstilling, som har projektlederrollen for Aalborg Kommune, udgøres de danske partnere af AaK Bygninger, Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen, Miljø- & Energiforvaltningen, UCN, Techcollege Aalborg samt Lund & Staun og MT Højgaard. Endeligt er Aalborg Universitet med i projektet.

Flere bæredygtige og energieffektive offentlige bygninger

Formålet med Green Building A-Z er at skabe flere bæredygtige og energieffektive offentlige bygninger. Via byggeprojekter, netværk og kompetenceløft skal både kommuner og virksomheder klædes bedre på til at bygge bæredygtigt. Green Building A-Z starter i efteråret 2016 og løber over de næste tre år.

Læs mere om bæredygtigt byggeri hos Lund & Staun