Lund & Staun skal udvide Vester Mariendal Skole i Aalborg

Sammen med KAAI og By+Land skal Lund & Staun opføre tilbygning til Vester Mariendal Skole i Aalborg. Byggeriet på 2.400m2 opføres efter et helhedsorienteret syn på bæredygtighed, hvor blandt andet tilgængeligheden i centrum.

På baggrund af et dispositionsforslag fra RUM, Orbicon og Bjerg Arkitektur skal totalentrepriseteamet færdigprojektere og opføre tilbygningen med aflevering i juni 2019.

Den nye tilbygning bliver en del af skolens specialklasserække for børn med bevægelseshandicap og specifikke indlæringsvanskeligheder. Med udvidelsen kan skolen rumme yderligere 85 specialklasseelever samt tilhørende personale. Bygningen får desuden en stor tagterrasse, ligesom de tilhørende udearealer vil danne grundlag for motiverende og lærerig leg på alle niveauer – både fagligt og fysisk.

Tilbygningen opføres sideløbende med et særskilt udbud, som omfatter en større transformation af den nuværende skolebygning.

Den helhedsorienterede bæredygtighed

Tilbygningen på Vester Mariendal Skole skal opføres efter Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, hvor balance mellem blandt andet miljø, arkitektur, energi og funktion vægtes højt. Hos Totalentreprenøren Lund & Staun, som har arbejdet med bæredygtigt byggeri siden 2012, er der stor tilfredshed med denne tilgang. Salgsdirektør Henrik Staun fortæller:

- Aalborg Kommune har udpeget en række bæredygtige fokuspunkter, som er særligt vigtige for den kommende tilbygning. Som entreprenør passer det os rigtigt godt, at bygherre har en klar holdning til bæredygtighed. På denne måde arbejder vi mod et fælles mål fra starten, så bæredygtigheden giver værdi.

Som entreprenør passer det os rigtigt godt, at bygherre har en klar holdning til bæredygtighed

- Henrik Staun, Salgsdirektør i Lund & Staun.

Glæde hos skoleforvaltningen

I Aalborg Kommunes Skoleforvaltning glæder man sig også over det forestående byggeri og tankegangen bag det. Bæredygtighedsprincippet kan nemlig oversættes til mere end blot byggeri, hvis man tænker det rigtigt ind, lyder det fra skolerådmand Tina French Nielsen:

- Byggeriet skal jo være motiverende at gå i skole i, og det skal være med til at understøtte alle de børn, som kommer til at gå her, uanset deres udgangspunkt. Vi ved, at vi nu har en bygherre, som kan leve op til vores krav og drømme, og jeg glæder mig til at følge processen - men selvfølgelig mest til at se det færdige resultat, siger Tina French Nielsen.

Tilgængelighed i højsædet

Teamets rådgivere, KAAI og By+Land, har stor erfaring med både skoler og børnehaver, og et af de helt store emner i relation til bæredygtighed bliver tilgængelighed. Der skal blandt andet udarbejdes strategi for way-finding, ligesom der er skærpede krav til niveaufri adgang ved ankomstområdet.