Bæredygtigt byggeri

Energirigtige konstruktioner, godt indeklima, god akustik, affaldssortering og træ fra ansvarlig skovdrift. Bæredygtighed er et bredt område i konstant udvikling, og vi udvider løbende vores kompetencer.

DGNB-certificeret byggeri hos Lund & Staun

Vi har arbejdet med DGNB i en række projekter. Blandt andet Sundhedshus Pandrup, som var et af de første nordjyske DGNB-byggerier samt Sødisbakkes bygning C i Mariager, der opnåede at blive Danmarks første DGNB-certificerede renovering.

På denne måde har vi gjort os mange værdifulde erfaringer med DGNB i praksis. Fx i forhold til etableringen af det gode samarbejde, indsamling af dokumentation, styring af byggeproces og projektering samt realiseringen af de bæredygtige tiltag og naturligvis den bæredygtige byggeplads.
 

Ved en DGNB-certificering får bygningen points på en lang række kriterier, fx dagslys, akustik, totaløkonomi, tilgængelighed, affaldshåndtering og indeklima. Alt efter scoren kan bygningen opnå sølv, guld eller platin

Læs mere på DK-GBC' hjemmeside

Danmarks første FSC®-certificeret entreprenør

I Starten af 2016 opnåede Lund & Staun at blive den første danske FSC-certificerede entreprenør. Det betyder, at vi kan udføre FSC-certificeret byggeri, hvor kunden har sikkerhed for, at alt træet kommer fra ansvarlig skovdrift.

Vores FSC-certificerede byggeri er underlagt ekstern kontrol, som sikrer, at træet er håndteret korrekt fra skov og savværk til importør og producent. Med certificeringen er vi som det udførende led dermed også i stand til at dokumentere, at træet kommer fra ansvarlig skovdrift.

Vores FSC-certificering betyder også, at vi støtter op om FSC-Danmarks arbejde for at få mere certificeret træ i den danske byggebranche.
 

Blandt fordelene ved FSC-certificeret ansvarlig skovdrift er, at skovarbejderne har ordentlige vilkår og løn, at skovejeren samarbejder med lokalområdet, samt at truede dyrearter beskyttes.

Læs mere på FSC Danmarks hjemmeside

Samarbejde og erfaringsudveksling

Den bæredygtige udvikling af byggeriet er et brancheansvar. Vi deltager gerne aktivt, og vi mener, at samarbejde og erfaringsudveksling er vejen frem. Derfor har vi fx deltaget i debatten på bæredygtighedsmessen Building Green i København og Oslo, ligesom vi ved flere lejligheder har været med på Aalborg Kommunes bæredygtighedsfestival.

Vores salgsdirektør, Henrik Staun, har over årene holdt oplæg om vores praktiske erfaringer med bæredygtighed hos blandt andet erhvervsforeninger, på temamøder og ved konferencer. Vi deltager desuden i det Interreg-støttede projekt Green Building A-Z i samarbejde med blandt andre Aalborg Kommune, Tech College Aalborg UCN samt en række norske og svenske kommuner og uddannelsesinstitutioner. Det treårige projekt skal bane vejen for mere bæredygtigt offentlige byggeri gennem tværnationalt samarbejde.