Job hos Lund & Staun

Vi beskæftiger blandt andet tømrere og murere samt bygningskonstruktører. Vi har en uformel struktur, og vi bygger både i Nord- og Midtjylland samt på Fyn.

De rette kompetencer

Veludført byggeri kræver de rette håndværksmæssige og tekniske kompetencer.

Vores medarbejdere - svende, såvel som projekt- og entrepriseledere - skal også kunne møde bygherre, rådgivere og de øvrige entreprenører i den gode dialog.

Vi udfører et bredt spænd at byggeopgaver i både Nordjylland, Midtjylland og på Fyn, og vi er løbende på udkig efter svende såvel som entrepriseledere og projektledere.
 

Projektledere og entrepriseledere

Vores projektledere og entrepriseledere styrer byggeopgaverne sikkert fra planlægning til aflevering. De fleste af vores entrepriseledere og projektledere har en håndværksmæssig baggrund som tømrer, suppleret uddannelsen til bygningskonstruktør.

Vi lægger blandt andet vægt på, at vores entreprise- og projektledere er tydelige og engagerede i deres kommunikation, har høj faglighed, godt overblik og den rette evne til at holde projektets økonomi på sporet.

Tømrersvende

Vi har mere end 20 års erfaring som tømrerfirma, og vores svende arbejder både på vores tømrerentrepriser samt vores total- og hovedentrepriser. I total- og hovedentrepriser udfører vi som oftest tømrerarbejdet i egenproduktion.

Vi har både byggepladser i Nordjylland, Midtjylland samt på Fyn, og hovedvægten ligger på de større byer.

Spjældmurere

Vores serviceafdeling arbejder især for erhverv og boligforeninger. Her har vi en række dygtige og servicemindede murere, som udfører mindre opgaver; enten som selvstændige mureropgaver eller i sammenhæng med tømrerarbejdet.

Vores murersvende udfører som oftest opgaver i og omkring Aalborg. Vi lægger stor vægt på, at vores spjældmurere arbejder selvstændigt og er serviceminded.

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger fra dig, der er interesseret i en stilling som entrepriseleder, projektleder, murer- eller tømrersvend. Send din ansøgning og CV til job@lundogstaun.dk