På trods af tekniske udfordringer: DGNB giver værdi i renoveringsprojekter!

I det første danske DGNB-certificerede renoveringsprojekt har det været sværest at hente points på tekniske aspekter. Men der er scoret højt på fx økonomisk og procesmæssig bæredygtighed. En vigtige erfaring, der viser, at DGNB kan tilføre værdi i en renovering.

Med snart 40 certificerede bæredygtige byggerier er DGNB velkendt i Danmark. Fra starten handlede det kun om nybyggeri, men ikke længere: I de seneste år har det også været muligt at bruge DGNB-systemet, når der skal arbejdes med bæredygtige løsninger i renoveringsprojekter.

Hos Region Nordjylland, som har været med siden begyndelsen i 2012, har man netop modtaget DGNB-certifikatet på en omfattende renovering. Projektet er på Bygning C hos det pædagogiske botilbud, Sødisbakke, og strækker sig over 3.110 m2 renovering og 353 m2 tilbygning. Byggeriet er udført af den nordjyske entreprenør, Lund & Staun, i samarbejde med Arkinord og Rambøll.

Det brede fokus overvinder de tekniske udfordringer

DGNB handler om det brede fokus på bæredygtighed, fordi både ”hård” teknik, bløde værdier og økonomi vægtes. Et byggeri vurderes altså på kriterier inden for miljø, økonomi, det sociale, teknik og proces, og alt efter scoren kan der opnås sølv, guld eller platin.

I denne forbindelse er det interessant, at selvom Sødisbakkes bygning C samlet set har modtaget en sølvmedalje, ligger den til guld på både miljø, økonomi, det sociale og proces. Det sværeste element har dermed været de tekniske aspekter som fx lydforhold og klimaskærm – en læring, som ifølge Rambølls DGNB-auditor, Gitte Gylling Hammershøj Olesen, er vigtig:

- Bygningens tekniske forhold kan være svære at løfte i en renovering, men DGNB illustrerer netop, at man stadig får en lang række kvaliteter med. Fokus rykkes fra teknisk båren bæredygtighed mod en holistisk forståelse, hvor det også handler om gode og robuste rammer for de mennesker, der skal leve i bygningerne.

DGNB sætter mennesket i centrum

Hos Arkinord, som var arkitektrådgiver på Sødisbakkes bygning C, er man enig. Partner Kim Bæk pointerer desuden, at DGNB fastholder et fokus på de menneskelige aspekter ved et byggeri:

- De gode rammer for mennesker – fx dagslys, termisk komfort og udearealer – kan være svære at måle. DGNB er en måde at gøre dette på, men det vigtigste er nok, at DGNB hjælper byggebranchen med at fastholde fokus på de menneskelige aspekter. Trends kommer og går, forskellige projekter giver forskellige udfordringer, og der kan være høj- eller lavkonjunktur. Men når et projekt skal DGNB-certificeres, skal der arbejdes bredt med det, brugerne mærker hver dag. Det passer os godt, fordi det netop er de kompetencer, vi som arkitekter tilbyder.

De gode rammer for mennesker – fx dagslys, termisk komfort og udearealer – kan være svære at måle. DGNB er en måde at gøre dette på

- Kim Bæk, Arkitekt og partner hos Arkinord

Fokus på proces giver bæredygtighed i udførelsen

Et andet område, som har trukket mange points, er proces. Foruden selve udbuddet og projekteringen, handler proceskriterierne om bæredygtighed på byggepladsen; fx affaldssortering og forebyggelse af støj og støv samt miljøbeskyttelse og information til naboerne. Henrik Staun, som er entreprisechef og medindehaver af Lund & Staun, fortæller:

- Vi var lidt spændte på at skulle i gang med en DGNB-certificeret renovering, fordi materialer og konstruktioner ikke kan styres på samme måde som ved nybyggeri. En af nøglerne var at tage udgangspunkt i noget af det, vi netop kan styre – nemlig byggepladsen.

På denne måde lykkedes det at opnå maksimumpoints inden for bæredygtighed på byggepladsen, hvilket i høj grad skyldes en tidlig indsats:
Vi lavede en byggepladsplan med områder til affaldssortering og hyrede et firma til at håndtere byggeaffald i fraktioner. Vi satte også dokumentationen i system, så fx fotoregistrering af affald og støvsugning blev en del af den løbende kvalitetssikring. Samtidigt havde vi et koncept for omdeling af information til naboerne.

Et andet punkt, hvor der er opnået maksimumpoints for processen, er vejledningen til de kommende brugere. Her har personale og de driftsansvarlige modtaget skræddersyede manualer samt undervisning i bygningens tekniske systemer.

DGNB er en kvalitetssikring for bygherre

Hos Region Nordjylland er Sødisbakkes bygning C nummer syv i rækken af DGNB-certificeringer. Som intern bygherrerådgiver har Vagn Aagaard Sørensen været med i flere af dem, og han fremhæver især systemets vigtighed i kvalitetssikringen:

- Målet var en sølvmedalje, men vi turde ikke håbe på, at bygningen kunne nå guldniveau på flere af områderne. Det viser tydeligt, at DGNB giver sikkerhed for en samlet kvalitet – også selvom vi i starten var betænkelige ved, hvordan klimaskærmen og ikke mindst bygningens gamle kælder ville påvirke den samlede score.

Vagn Aagaard Sørensen understreger, at man hos Region Nordjylland ikke er i tvivl om, at DGNB er det rigtige for deres fremtidige projekter; nybyggerier såvel som renoveringer.

Vigtige erfaringer til fremtidens renoveringer

Renoveringen af Sødisbakkes bygning C er blandt de projekter, der har bidraget til Teknologisk Institut og SBi’s branchevejledning i livscyklusvurdering af renoveringsprojekter. Hos Rambøll pointerer Gitte Gylling Hammershøj Olesen, at resultaterne netop vil have stor værdi for den stigende bygningsmasse, der skal renoveres. Men hvilke erfaringer står klarest tilbage?

Erfaringerne fra Sødisbakke viser, at der kan scores højt på proces, hvis man er på forkant.

- Gitte Gylling, DGNB-auditor hos Rambøll

- Erfaringerne fra Sødisbakke viser, at der kan scores højt på proces, hvis man er på forkant. Desuden står projektet stærkt på livscyklusvurderingen. Det skyldes, at kun de materialer, der tilføjes, skal regnes med – de eksisterende er jo i kredsløb allerede. Endelig er der også er opnået maxpoint i de bygningsrelaterede levetidsomkostninger, hvilket viser, at den samlede pris pr. m2 er meget fornuftig. DGNB kan helt sikkert give værdi i et renoveringsprojekt.