Rejsegilde på specialafdelingen på Vester Mariendal Skole i Aalborg

Lund & Staun opfører tilbygningen på 2.500 m2 i totalentreprise med fokus på blandt andet bæredygtighed og tilgængelighed.

Den 10. januar var der rejsegilde på den kommende tilbygning til Vester Mariendal Skole i Aalborg. Tilbygningen på 2.500 m2 skal huse skolens specialafsnit for børn med bevægelseshandicap og specifikke indlæringsvanskeligheder.

Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune samt AaK Bygninger, der er bygherre på projektet, inviterede til rejsegildet, hvor blandt andre Rådmand Tina French Nielsen holdt tale for de mange børn og voksne:

- Rejsegildet er en stor milepæl, og det er en fest for håndværkerne. Det bliver dejligt, at specialklasseeleverne får en helt ny bygning, der er designet og tilpasset, så den passer til dem. Jeg er godt tilfreds med, at der er en tilknytning til almenskolen med beliggenheden side om side. Det sætter jeg stor pris på.
 
Efter talerne var der traditionen tro mulighed for at få en ristet med det hele og en god snak ved den opstillede pølsevogn.

Bæredygtighed sikrer gode rammer

Der er høje krav til indeklima og dagslys i tilbygningen. Derfor vil rumtemperatur og luftens CO2-indhold blive styret automatisk. For at sikre godt dagslys bliver der indbygget store vinduespartier i undervisningslokalerne, som samtidigt er beklædt med solfilm for at forhindre overophedning.

Fællesrummene bliver oplyste af store ovenlysvinduer, og automatikken vil sørge for at skrue op og ned for det elektriske lys alt efter, hvor kraftigt sollyset er.

Tilgængelighed for alle

På tilbygningen til Vester Mariendal Skole er tilgængeligheden i centrum, Derfor sikres let adgang til skole og legeplads for fx kørestolsbrugere, gangbesværede og synshandicappede, fordi der i belægninger og adgangsveje ikke kommer niveauforskelle.

På legepladsen bliver faldunderlaget beklædt med gummi og en asfalteret bane giver plads til leg med alle type hjælpeværktøjer og legeredskaber. Indenfor kommer der liftsystemer, som letter adgangen for både elever og personale, ligesom det øger fleksibiliteten i anvendelsen af alle rummene.

Bygningens centrale trappe, der forbinder stue og førstesalen, bliver lavet med et ekstra gelænder i lav højde, så det er muligt at støtte med begge arme og dermed lette adgangen for eleverne.

Tilbygningen skal stå færdig den 1. august 2019, og Lund & Staun opfører den i samarbejde med et rådgiverteam bestående af By+Land samt KAAI – Norconsult.