Velbesøgt NBE-møde om bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune

28/01/16

Den 27. januar 2016 holdt Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling (NBE) og Aalborg Kommune seminar om bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune. På dagsordenen var blandt andet en række oplæg fra blandt andre Miljøchef Michael Damm, bæredygtighedskonsulent Steffen Lervad Thomsen og energikoordinator Kurt Krogh, som hver i sær fortalte om fremtidige krav om bæredygtighed i kommunens byggerier.

Blandt de øvrige oplægsholdere var Mette Qvist, der som repræsentant for Green Building Council Denmark gav en introduktion til DGNB, som er Danmarks officielle standard for certificeret bæredygtigt byggeri.

Dagens sluttede med en god debat mellem de fremmødte samt et panel bestående af førnævnte Mette Qvist, Kurt Krogh og Steffen Lervad Thomsen samt de to rådmænd Lasse Frimand Jensen og Lasse P.N. Olsen.

Hos Lund & Staun er vi glade for, at vi fik muligheden for at stille vores lokaler til rådighed for det spændende arrangement, og vi håber, at de mere end 100 fremmødte havde en god eftermiddag. På billedet ses fra venstre mod højre: Mette Qvist, Lasse Frimand Jensen, Kurt Krogh Lasse P.N. Olsen samt Steffen Lervad Thomsen og ordstyrer Tine Steen Larsen fra Aalborg Universitet og Sustainovation.

Gå til nyhedsoversigten